آموزش پینگ پنگ مقدماتی

آیا می دانید تنیس روي میز که توسط بسیاري از مردم بازي می شود، در کنار فوتبال، پرطرفدارترین ورزش جهان به حساب می آید؟
محبوبیت تنیس روي میز بخاطر ماهیت هیجان انگیز آن و خصوصیات حفظ سلامتی آن بر روي بدن می باشد .
این بازي به وسایل چندان گرانی نیاز ندارد، هیچگونه محدودیت سنی براي بازیکنان وجود ندارد، ومی توان اصول پایه این بازي را
درعرض چند روز یاد گرفت، با این وجود براي پیدا کردن مهارت در انجام آن، باید مدتها تمرین نمود .
در این مطلب ، اصول بازي تنیس روي میز را با استفاده از دستورالعمل هاي ساده و روشن توضیح داده تا شما بتوانید اسرار این بازي
را بخوبی درك نمایید. یک نکته مهم در یادگیري، توانایی تجسم هر حرکتی است که در این مطلب شرح داده می شود. بنابراین شما
نباید خودتان را محدود به تنها یادگیري چگونگی ضربه زدن به توپ کنید .
شما حتی وقتی که پهلوي میز پینگ پنگ هم نیستید، باید با فکر کردن به آن، بازي خود را توسعه دهید. درباره بازیتان با مربی یا
کسی که شما را در هنگام تمرین نگاه می کند، بحث کنند. وقتی که کمی تجربه کسب کردید، خواهید فهمید که هر بازیکنی شیوه
خاصی دارد که نمی توان براي همه این شیوه را تجویز کرد.

در واقع جذابیت بازي تنیس روي میز در این است که تکنیک بازي شما، نه تنها بیانگر شخصیت شماست، بلکه به شما کمک می
کند که مهارتهایی همچون افزایش توانایی در مقابل فشار مشکلات را کسب نمایید. شما براي شروع کار تنها به یک میز، راکت و
یک توپ نیاز دارید.

Admin

پست بعدی

دوچرخه سواری جاده

س آبا ۱۴ , ۱۳۹۸
دوچرخه سواری جاده چیست کلیه ورزشهای دوچرخه ای زیر نظر اتحادیه جهانی دوچرخه سواری ( UCI) اداره می شوند. دوچرخه سواری بطور کل به 3 بخش جاده ، پیست و کوهستان تقسیم می شود.مسابقات جاده در طول هر سال بصورت تورهای مختلف برگزار می شوند. 3 مسابقه مهم سال بترتیب زمانی جیرو […]