مقررات جدید تنیس روی میز کشور سال 1397

مقررات جدید تنیس روی میز کشور سال 1397
با توجه به تصویب کمیته مسابقات و تأیید مدیریت فدراسیون ، مقررات ذیل جهت اجرا در مسابقات کشور
اطلاع رسانی می گردد :
1 در خصوص راهنمایی مربیان در مسابقات : فقط افراد معرفی شده در مسابقات ) بازیکن و مربی ( می توانند ورزشکاران استان –
خود را راهنمایی کنند . لذا راهنمایی ورزشکاران توسط افراد استان های دیگر خلاف مقررات است .
2 جریمه کارت زرد : هر بازیکن در طول برگزاری یک دوره مسابقه در صورت دریافت 3 کارت زرد ) زرد یا قرمز ( ، بازیکن مبلغ –
دو میلیون ریال جریمه نقدی خواهد شد که بازیکن بایستی بلافاصله بعد از پایان مسابقات به حساب فدراسیون واریز نماید .
3 امضاء نتیجه هر مسابقه : پس از پایان مسابقات انفرادی بازیکن برنده و پس از پایان هر مسابقه تیمی ، مربیان هر دو تیم –
بایستی برگ ثبت نتایج را امضاء نمایند .

 • 4 زمان تأخیر برای حضور در مسابقه : در صورتی که بازیکن در مسابقات انفرادی 51 دقیقه و هر تیم در مسابقات تیمی 33
  دقیقه ) برای یکبار ( تأخیر داشته باشد فرصت حضور در مسابقه را دارد در غیر اینصورت باخت فنی اعلام خواهد شد . این زمان ها
  قبل از ساعت آغاز مسابقه خواهد بود که توسط کمیته برگزاری مسابقات اعلام می شود . بعنوان مثل چنانچه طبق اعلام ساعت
  مسابقات انفرادی در ساعت 51 ، بازیکن بایستی 51 دقیقه قبل از آغاز مسابقه در محل حاضر باشد و رأس ساعت مقرر مسابقه آغاز
  شود در غیر اینصورت داور مسابقات ساعت 51 بدلیل عدم حضور بازیکن باخت فنی اعلام خواهد کرد . البته چنانچه کمیته برگزاری
 • کنترل قبل از مسابقه شامل چک راکت ، لباس و انتخاب توپ را اعلام کرده باشد بازیکن موظف است در ساعت اعلام شده در اتاق
  کنترل قبل از مسابقه حاضر شود .
  5 برنامه روز قبل از آغاز مسابقات : در تمامی مسابقات کشور روز قبل آغاز مسابقات از ساعت 51 الی 15 سالن جهت تمرین –
  بازیکنان شرکت کننده مهیا خواهد بود و جلسه هماهنگی کادر برگزاری با مربیان استان ها ساعت 13 الی 15 برگزار می شود که از
  مصوبات مهم این جلسه انتخاب 3 مربی جهت حضور در قرعه کشی مرحله دوم مسابقات که در محل انجام می شود خواهد بود .
  جلسه هماهنگی داوران نیز روز قبل از آغاز مسابقات ساعت 51 انجام می شود .
  6 لباس داوران در مسابقات داخلی : در بخش بانوان کت سورمه ای ، شلوار خاکی ، پیراهن آبی روشن و در تابستان پیراهن –
  آستین بلند و بدون کت و در بخش آقایان نیز کت سورمه ای ، پیراهن آبی روشن و شلوار مشکی یا سورمه ای استفاده گردد .
  7 پزشکیار : باتوجه به بخشنامه ها و تأکید وزارت ورزش و جوانان ، حضور پزشکیار در مسابقات کشور الزامی است . –
  8 برق سالن : در حین برگزاری مسابقات چنانچه برق سالن قطع شد ، نتایج بدست آمده تا وصل مجدد برق پابرجا خواهد ماند . –
  این مصوبات از تاریخ 71 شهریورماه 7931 لازم الاجرا می باشد .
  منبع: فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران

Admin

پست بعدی

آموزش پینگ پنگ مقدماتی

س آبا ۱۴ , ۱۳۹۸
آیا می دانید تنیس روي میز که توسط بسیاري از مردم بازي می شود، در کنار فوتبال، پرطرفدارترین ورزش جهان به حساب می آید؟ محبوبیت تنیس روي میز بخاطر ماهیت هیجان انگیز آن و خصوصیات حفظ سلامتی آن بر روي بدن می باشد . این بازي به وسایل چندان گرانی […]